kamudanhaber.comKamudanhaber ?nternet Sitesi

kamudanhaber.com Profile

kamudanhaber.com

Title:Kamudanhaber ?nternet Sitesi

Description:Kamudanhaber.net

Keywords:Kamudanhaber,memurlar,meb,www.kamudanhaber.net

Discover kamudanhaber.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

kamudanhaber.com Information

Website / Domain: kamudanhaber.com
Website IP Address: 31.210.61.98
Domain DNS Server: ns1.kamudanhaber.com,ns2.kamudanhaber.com

kamudanhaber.com Rank

Alexa Rank: 1473437
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kamudanhaber.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,823
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $560
Yearly Revenue: $6,823
Daily Unique Visitors: 1,720
Monthly Unique Visitors: 51,600
Yearly Unique Visitors: 627,800

kamudanhaber.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Kamudanhaber 2 0.34%
memurlar 1 0.11%
meb 2 0.09%
www.kamudanhaber.net 0 0.00%

kamudanhaber.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection close
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sun, 25 Feb 2018 03:44:41 GMT

kamudanhaber.com Traffic Sources Chart

kamudanhaber.com Alexa Rank History Chart

kamudanhaber.com aleax

kamudanhaber.com Html To Plain Text

Kamudanhaber ?nternet Sitesi Kamudanhaber ?nternet Sitesi Galeriler Videolar Yazarlar ?stanbul 10° K?sa süreli hafif yo?unluklu ya?mur GüNCEL MEB MEMURLAR SEND?KA Spor Genel 16:50 FET? kurumlar?na ürün temin eden 2 firman?n 5 üst düzey y?neticisi... 16:34 Erdo?an'?n mitingine giden otobüs devrildi! 16:25 FET?, "zeki ve güzel" kad?nlar? üst düzey y?neticilerle... 16:20 'ABD'nin Suriye'deki ad?m? olumlu ama yetersiz' 16:13 FET?, yarg? aya??yla M?T'i bertaraf etmek istedi 16:11 Bylock kullanan ?KM'ye 6 y?l 3 ay hapis cezas? verildi 14:37 HSYK bir tek ByLok?u'yu g?revde b?rakmad? 14:11 FET?, kendilerinden olmayan hakimi intihara sürüklemi? 13:59 Facebook sahte haber uyar?s? yay?nlayacak 13:45 17-25 Aral?k hakimleri 'Bylock' kullan?c?s? MEMUR AC?LEN EK ZAM ?ST?YOR BYLOCK’TA HATALI SONU?LAR AYIKLANDI ANKARA VE KIR?EH?R'DE BA?ARILI ??RETMEN... ??RETMEN MüLAKATLARI DEVAM EDECEK 2210 ??RETMENE MEB'DEN MAA? ?DüLü Fla? Haber Erdo?an'?n mitingine giden otobüs devrildi! Kapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 FET? kurumlar?na ürün temin eden 2 firman?n 5 üst düzey y?neticisi tutukland? FET?, yarg? aya??yla M?T'i bertaraf etmek istedi FET? kurumlar?na ürün temin eden 2 firman?n 5... Erdo?an'?n mitingine giden otobüs devrildi! 'ABD'nin Suriye'deki ad?m? olumlu... FET?, yarg? aya??yla M?T'i bertaraf etmek... Yazar Kadrosu Tüm Yazarlar Mustafa SüS AKADEM?K BA?ARININ CANI CEHENNEME! Ekrem TOKLUCU E?itimimizin dünya ile rekabeti Zafer ?ZER “B?T???K E??K YAZI” MESELEM?Z Hamza KILI?ASLAN U?kur pe?inde ko?an akademisyenler..! Prof. Dr. Necati CEMALO?LU Konu?madan Yazmadan S?zle?tik Prof. Dr. Servet ?zdemir PISA SINAVI NE S?YLüYOR? Fahrettin YOKU? PART? DEVLET?NE ADIM ADIM G?D?YORUZ..! (1) Psikolojik Dan??man-Yazar Nevzat ?ZER ?ocuklar?n ve Gen?lerin Kalbine Girme Taktikleri… Mehmet ?ENER ?l?emiz/ T?p Bayram? Do?an CEYLAN E?itimde Sorunlar Nitelikli ??retmenle ??zülür Muhammet ??FT?? EVET DEMEK ???N ?OOOK NEDEN VAR Oktay YILMAZ MüFREDAT'A E??T?MB?RSEN NEDEN ?T?RAZ ED?YOR ? BEYAZ K?TAP KALDIRILMALI MI ? Popüler Haberler ByLock'ta hatas?z sorgu güncellemesi tamamland? M?T, FET?'nün haberle?me program?n? kullananlar?n yer ald??? veri taban?n? güncelleyerek yeni bir sorgulama ekran? olu?turdu. Daha hassas sorgulama, hatal? sonu?lar? ay?klad?. Ankara Ba?savc?l??? ise itiraz üzerine ByLock kullanmad??? belirlenen ancak ismi listede yer alanlarla ilgili soru?turma ba?latt? 50 Bin TL’ye ??retmen Atand?m KamuAjans.Com-Adana’da KPSS’den ald?klar? dü?ük puanlar nedeniyle atanamayan ??retmen adaylar?n? 50 bin liraya ?zel ??retim ??retmeni olarak atayan 44 san?kl? ?ete davas?nda ifadeler dinleyenleri ?a??rtt?. FET?'nün TRT'deki yap?lanmas?na 38 g?zalt? karar? FET?'nün TRT'deki yap?lanmas?na y?nelik Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yürütülen soru?turmada 38 ki?i hakk?nda g?zalt? karar? al?nd? ? Ankara'da ve K?r?ehir'de ??retmenlere ?dül Verilmedi ? Memur acilen ek zam istiyor Haberler FET? kurumlar?na ürün temin eden 2 firman?n 5 üst düzey y?neticisi tutukland? ?rgütün kapat?lan e?itim kurumlar?na in?aat ve g?da malzemesi temin eden 2 firman?n 5 üst düzey y?neticisi tutukland? Erdo?an'?n mitingine giden otobüs devrildi! Cumhurba?kan? Erdo?an'?n Adana'da ger?ekle?tirece?i toplu a??l?? t?renine gelenleri ta??yan bir otobüs devrildi. 3 ki?i ?ldü, 20 ki?i yaraland?. 'ABD'nin Suriye'deki ad?m? olumlu ama yetersiz' Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Hatay'daki toplu a??l?? t?renine kat?ld?. ABD'nin Suriye'deki hava üssünü vurmas?yla ilgili "Olumlu ama yeterli g?rmüyorum" diyen Erdo?an, ?u mesajlar? verdi: FET?, yarg? aya??yla M?T'i bertaraf etmek istedi ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???nca, FET?'ye iltisakl? oldu?u gerek?esiyle meslekten ??kar?lan hakim ve savc?lara y?nelik soru?turma sonucunda haz?rlanan ilk iddianamede, FET?'nün 7 ?ubat'ta M?T soru?turmas?yla yarg?y? kullanarak, bir yandan kendinden olmayan M?T y?netimini bertaraf etmek, M?T'i ele ge?irmek istedi?i belirtildi Bylock kullanan ?KM'ye 6 y?l 3 ay hapis cezas? verildi Elaz??'da "silahl? ter?r ?rgütüne üye olmak" iddias?yla yarg?lanan san?k, 6 y?l 3 ay hapis cezas?na ?arpt?r?ld? HSYK bir tek ByLok?u'yu g?revde b?rakmad? HSYK Ba?kanvekili Y?lmaz, "A???a al?nanlarda, FET? ba?lant?s? veya ByLock uygulamas? bulunsa, ?u anda ihra? edilmi?lerdi. HSYK bir tek ByLok?u'yu g?revde b?rakmad? Facebook sahte haber uyar?s? yay?nlayacak Sosyal payla??m sitesi Facebook, site arac?l???yla yay?lan sahte haberlerle mücadele etmek amac?yla kullan?c?lar?n payla??lan uydurma haberleri ve yan?lt?c? bilgileri tespit etmesine yard?mc? olacak bir elektronik uyar? yay?nlama karar? ald?. 17-25 Aral?k hakimleri 'Bylock' kullan?c?s? ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???nca, FET?'ye iltisakl? oldu?u gerek?esiyle meslekten ??kar?lan hakim ve savc?lara y?nelik soru?turma sonucunda haz?rlanan ilk iddianamede, 17-25 Aral?k sürecinden sonra FET?/PDY'ye y?nelik operasyonda tutuklanan 62 ?üphelinin usulsüz tahliyesine karar veren hakimler Mustafa Ba?er ve Metin ?z?elik'in de aralar?nda bulundu?u 16 ?üphelinin "ByLock" kullan?c?s? oldu?u belirtildi. Ankara'da FET? e?itim kurumlar?na operasyonda 8 ki?i tutukland? Fetullah?? Ter?r ?rgütü'nün (FET?) e?itim kurumlar?na y?nelik soru?turmada g?zalt?na al?nan ?üphelilerden 8'i tutukland? Otizmli ?ocuklar i?in ?zel bir 'kurul' kurulacak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???nca, otizmli ?ocuklar i?in ger?ekle?tirilmesi taahhüt edilen ?al??malar?n hayata ge?irilip ge?irilmedi?inin takibi amac?yla ?zel bir kurul kurulacak. 'Analizi Harbiyeli' i?in müebbet isteniyor FET?'nün darbe giri?iminde ad? "K?r?ehir S?k?y?netim Komutan?" olarak yer alan ve "Analizi Harbiyeli" adl? Twitter hesab?n? kulland??? tespit edilen eski Jandarma Kurmay Albay Kula? hakk?nda 5 kez a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? istendi. D??i?leri Bakan? ?avu?o?lu: ABD’nin müdahalesini destekliyoruz D??i?leri Bakan? ?avu?o?lu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmas?na ili?kin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Suriye i?inde güvenli b?lgeleri geni?letmemiz laz?m" dedi. Ankara'da fuhu? kartviziti da??tana tutuklama Fuhu? i?erikli kartvizitleri da??tt??? gerek?esiyle daha ?nce adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?lan ki?i, ayn? su?tan yeniden g?zalt?na al?nd? FET?'nün TRT'deki yap?lanmas?na 38 g?zalt? karar? FET?'nün TRT'deki yap?lanmas?na y?nelik Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yürütülen soru?turmada 38 ki?i hakk?nda g?zalt? karar? al?nd? Trabzonspor-Be?ikta? ma??n?n biletleri tükendi Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yar?n sahas?nda lig lideri Be?ikta?'? konuk edecek. MotoGP'de s?radaki durak Arjantin Dünyan?n en büyük motor sporlar? organizasyonlar?ndan MotoGP'de sezonun ikinci yar???, Arjantin'in ev sahipli?inde düzenlenecek. Be?ikta?, Trabzon deplasman?nda Spor Toto Süper Lig'in 27. haftas?nda lider Be?ikta? ile ikinci yar?n?n en ba?ar?l? tak?m? Trabzonspor, yar?n Trabzon'da kar??la?acak. D??i?leri'nden a??klama: Son derece olumlu D??i?leri Bakanl???, Suriye rejiminin Han ?eyhun kimyasal sald?r?s?n?n ard?ndan ...

kamudanhaber.com Similar Website

Domain WebSite Title
kefline.com ?nternet Haber Sitesi
kongar.org Emre Kongar - Resmi ?°nternet Sitesi
memishoca.com Memi? Hoca Resmi ?nternet Sitesi - Ana Sayfa
startv.com.tr Startv.com.tr – Star TV Resmi ?nternet Sitesi
tb.org.tr Trabzon Ticaret Borsas? Resmi ?nternet Sitesi | tb.org.tr
urkutlu.com Burdru,Bucak, ürkütlü K?yü ?nternet Sitesi
acipayam.gov.tr T.C. Ac?payam Kaymakaml??? Resmi ?nternet Sitesi
mansurbeyazyurek.com Prof. Dr. Mansur BEYAZYüREK'in ?nternet Sitesi
posta.com.tr Posta Gazetesi Resmi ?nternet Sitesi | Posta.com.tr
tofasspor.com Tofa? Spor Kulübü Resmi ?nternet Sitesi
tekirdagspor.org Tekirda? Spor Kulübü Resmi ?nternet Sitesi
okanacar.com Dr. Okan Acar'?n ?nternet Sitesi
corlutso.org.tr ?orlu Ticaret ve Sanayi Odas? Resmi ?nternet Sitesi
gaziantepsaglik.gov.tr Gaziantep Sa?l?k Müdürlü?ü - Resmi ?nternet Sitesi
fsm.edu.tr FSMVü | Fatih Sultan Mehmet Vak?f üniversitesi Resmi ?nternet Sitesi
cleanmax.com.tr ?hlas Aura Cleanmax SPLUS Temizlik Robotu - Resmi ?nternet Sitesi
sunnetkiyafeti.com T?rkiye?nin En B?y?k S?nnet K?yafeti Satan ?nternet Sitesi
istanbul2egitimis.org.tr E?itim-i? Sendikas? ?stanbul 2 No'lu ?ube Resmi ?nternet Sitesi